Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

18
ก.ย.

ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 1/2561

ตารางสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ (GE) 1/2561  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2
มี.ค.

รายชื่อสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2560
รายชื่อสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง (GE) 2/2560  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
กบ.ใหญ่ ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

14 กันยายน 2561
 

หลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

  จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์
และนิทรรศการเดี่ยวจิตรกรรม

ณ หอศิลป์ช่อพะยอม ชั้น 3

13 กันยายน 2561
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 6/2561

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

13 กันยายน 2561
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
กบ.เล็ก ครั้งที่ 5/2561

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 1

5 กันยายน 2561
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
-
-
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
4 กันยายน 2561 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ม.วนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้ รุ่นที่ 4  ดูภาพ..
22 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2561  ดูภาพ..
9 สิงหาคม 2561 โครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจทำนุบำรุงพุทธศาสตร์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  ดูภาพ..
26 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศยุค 4.0"  ดูภาพ..
20 กรกฎาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2561  ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริหารและวิชาการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  ดูภาพ..
16 กรกฎาคม 2561 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดูภาพ..
28 มิถุนายน 2561 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  ดูภาพ..
22 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561  ดูภาพ..
18 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560  ดูภาพ..
13 มิถุนายน 2561 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  ดูภาพ..
12 มิถุนายน 2561 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences