ฝ่ายบริการวิชาการ
จัดการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC06331
DSC06332
DSC06334
DSC06336
DSC06338
DSC06339
DSC06340
DSC06341
DSC06342
DSC06343
DSC06344
DSC06346
DSC06348
DSC06349
DSC06350
DSC06352
DSC06353
DSC06354
DSC06355
DSC06356
DSC06357
DSC06358
DSC06360
DSC06361

กลับหน้าหลัก