ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ลานพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม

DSC09698
DSC09699
DSC09700
DSC09703
DSC09704
DSC09710
DSC09712
DSC09714
DSC09723
DSC09728
DSC09734
DSC09738
DSC09741
DSC09746
DSC09749
DSC09752
DSC09754
DSC09756
DSC09761
DSC09765
DSC09767
DSC09774
DSC09776
DSC09779

กลับหน้าหลัก