ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2557
วันศุกร์ที่ 4 กรรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)

DSC03908
DSC03910
DSC03911
DSC03913
DSC03918
DSC03919
DSC03923
DSC03926
DSC03928
DSC03930
DSC03931
DSC03932
DSC03933
DSC03937
DSC03940
DSC03941
DSC03945
DSC03948
DSC03949
DSC03950
DSC03951
DSC03952
DSC03953
DSC03956

กลับหน้าหลัก