หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จัดโครงการอบรมระยะสั้นภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ
(นักศึกษาจาก Vinh Univesity และ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย)
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_0481
IMG_0482
IMG_0483
IMG_0484
IMG_0487
IMG_0489
IMG_0490
IMG_0496
IMG_0497
IMG_0498
IMG_0501
IMG_0502
IMG_0506
IMG_0508
IMG_0511
IMG_0517
IMG_0519
IMG_0521
IMG_0522
IMG_0523
IMG_0524
IMG_0525
IMG_0526
IMG_0527

กลับหน้าหลัก