At first page Next page

งานทำบุญบักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ปีใหม่
งานทำบุญบักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC07742
DSC07745
DSC07746
DSC07748
DSC07751
DSC07753
DSC07755
DSC07756
DSC07757
DSC07763
DSC07764
DSC07767
DSC07775
DSC07777
DSC07779
DSC07781
DSC07783
DSC07786
DSC07788
DSC07790
DSC07792
DSC07793
DSC07795
DSC07799

กลับหน้าหลัก