At first page Next page

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานทำบุญบักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC08042
DSC08046
DSC08054
DSC08057
DSC08060
DSC08065
DSC08066
DSC08073
DSC08076
DSC08082
DSC08085
DSC08088
DSC08089
DSC08092
DSC08096
DSC08098
DSC08099
DSC08104
DSC08106
DSC08107
DSC08108
DSC08119
DSC08120
DSC08123

กลับหน้าหลัก