หลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จัดโครงการ
เชิดชูบุคคลต้นแบบ ศ.ศิลป์ พีระศรี
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องแกลเลอรี่ช่อพะยอม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา

DSC04917
DSC04921
DSC04928
DSC04929
DSC04932
DSC04933
DSC04938
DSC04941
DSC04944
DSC04946
DSC04948
DSC04952
DSC04954
DSC04955
DSC04956
DSC04961
DSC04963
DSC04964
DSC04965
DSC04969
DSC04972
DSC04974
DSC04975
DSC04976

กลับหน้าหลัก