At first page Next page

หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดโครงการ “วัยใส ใส่ใจคุณธรรม”
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

IMG_8925
IMG_8926
IMG_8929
IMG_8930
IMG_8933
IMG_8937
IMG_8938
IMG_8943
IMG_8945
IMG_8947
IMG_8954
IMG_8958
IMG_8963
IMG_8964
IMG_8966
IMG_8969
IMG_8970
IMG_8976
IMG_8977
IMG_8980
IMG_8983
IMG_8984
IMG_8988
IMG_8990

กลับหน้าหลัก