พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9
(ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

IMG_1828_2557
IMG_1836_2557
IMG_1848_2557
IMG_1857_2557
IMG_1872_2557
IMG_1909_2557
IMG_1912_2557
IMG_7419_2557
IMG_7421_2557
IMG_7426_2557
IMG_7430_2557
IMG_7435_2557
IMG_7437_2557
IMG_7439_2557
IMG_7442_2557
IMG_7443_2557
IMG_7444_2557
IMG_7445_2557
IMG_7446_2557
IMG_7447_2557
IMG_7448_2557
IMG_7449_2557

กลับหน้าหลัก