ฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานฝึกประสบการวิชาชีพ
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 (530 ที่นั่ง) ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC04376
DSC04377
DSC04379
DSC04383
DSC04384
DSC04385
DSC04386
DSC04387
DSC04388
DSC04389
DSC04390
DSC04391
DSC04392
DSC04393
DSC04394
DSC04395
DSC04396
DSC04397
DSC04398
DSC04399
DSC04400

กลับหน้าหลัก