หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC07317
DSC07318
DSC07319
DSC07320
DSC07321
DSC07322
DSC07323
DSC07324
DSC07325
DSC07326
DSC07327
DSC07328
DSC07329
DSC07330
DSC07331
DSC07333
DSC07334
DSC07335
DSC07336
DSC07339
DSC07340
DSC07341
DSC07342
DSC07343

กลับหน้าหลัก