ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการ แนวทางการเขียนตำราในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ Auditorium Room 1 ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC07935
DSC07936
DSC07940
DSC07941
DSC07942
DSC07943
DSC07945
DSC07949
DSC07950
DSC07953
DSC07954
DSC07955
DSC07956
DSC07957
DSC07958
DSC07959
DSC07961
DSC07965
DSC07969
DSC07972
DSC07974
DSC07977
DSC07978
DSC07979

กลับหน้าหลัก