At first page Next page

บันทึกข้อตก โครงการความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและอาชีพ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ กลุ่มสยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC08854
DSC08856
DSC08858
DSC08860
DSC08862
DSC08863
DSC08865
DSC08866
DSC08867
DSC08868
DSC08870
DSC08871
DSC08872
DSC08874
DSC08875
DSC08876
DSC08877
DSC08878
DSC08883
DSC08884
DSC08885
DSC08887
DSC08888
DSC08889

กลับหน้าหลัก