At first page Next page

หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร จัดทำโครงการ
พิธีไหว้ครู - ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC08930
DSC08931
DSC08933
DSC08936
DSC08938
DSC08939
DSC08941
DSC08942
DSC08944
DSC08973
DSC08975
DSC08976
DSC08977
DSC08978
DSC08980
DSC08982
DSC08984
DSC08986
DSC08988
DSC08989
DSC08990
DSC08993
DSC08994
DSC08995

กลับหน้าหลัก