คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
“Big Cleaning Day”
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36)

DSC01731
DSC01733
DSC01734
DSC01739
DSC01741
DSC01742
DSC01744
DSC01749
DSC01750
DSC01753
DSC01757
DSC01758
DSC01760
DSC01762
DSC01764
DSC01768
DSC01772
DSC01773
DSC01777
DSC01778
DSC01780
DSC01784
DSC01785
DSC01787

กลับหน้าหลัก