At first page Next page

ร่วมพิธี สรงน้ำพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก