At first page

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ คณะการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยวนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
 

กลับหน้าหลัก