At first page Next page

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีเปิดศาลาวันแม่แห่งชาติ 2564 มนุษย์กตัญญู
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัดขุนพรหมดำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก