At first page Next page

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04312
DSC04314
DSC04315
DSC04320
DSC04322
DSC04324
DSC04326
DSC04327
DSC04329
DSC04331
DSC04333
DSC04341
DSC04342
DSC04344
DSC04345
DSC04347
DSC04352
DSC04353
DSC04365
DSC04366
DSC04369
DSC04373
DSC04374
DSC04379

กลับหน้าหลัก