พิธีลงนามความร่วมทางวิชาการ ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม กศน. จังหวัดมหาสารคาม

DSC01204
DSC01209
DSC01210
DSC01212
DSC01213
DSC01214
DSC01216
DSC01218
DSC01220
DSC01224
DSC01225
DSC01226
DSC01240
DSC01242
DSC01252
DSC01253
DSC01262
DSC01266
DSC01268
DSC01275
DSC01280
DSC01285
DSC01294
DSC01306

กลับหน้าหลัก