At first page Next page

หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร จัดโครงการ
“ พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2557 “
ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04456
DSC04464
DSC04469
DSC04470
DSC04472
DSC04477
DSC04483
DSC04488
DSC04489
DSC04490
DSC04493
DSC04495
DSC04498
DSC04506
DSC04509
DSC04520
DSC04521
DSC04528
DSC04531
DSC04537
DSC04542
DSC04543
DSC04545
DSC04548

กลับหน้าหลัก