At first page Next page

รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC05579
DSC05580
DSC05581
DSC05582
DSC05583
DSC05584
DSC05585
DSC05587
DSC05589
DSC05591
DSC05592
DSC05594
DSC05597
DSC05602
DSC05603
DSC05609
DSC05618
DSC05619
DSC05620
DSC05624
DSC05627
DSC05629
DSC05632
DSC05635

กลับหน้าหลัก