หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จัดโครงการ "การแสดงละครภาษาอังกฤษ" นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ฮอลล์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

DSC06775
DSC06778
DSC06781
DSC06785
DSC06789
DSC06795
DSC06799
DSC06800
DSC06802
DSC06805
DSC06808
DSC06809
DSC06810
DSC06811
DSC06813
DSC06814
DSC06815
DSC06817
DSC06818
DSC06820
DSC06824
DSC06825
DSC06826
DSC06827

กลับหน้าหลัก