หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ
วันพุธที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ Auditorium Room 2 ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC09784
DSC09786
DSC09787
DSC09788
DSC09789
DSC09790
DSC09791
DSC09792
DSC09793
DSC09798
DSC09801
DSC09802
DSC09804
DSC09805
DSC09806
DSC09807
DSC09808
DSC09809
DSC09811
DSC09815
DSC09819

กลับหน้าหลัก