หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการ
"ฉลองตรุษจีน ต้อนรับปีม้า" ชมการประกวด มิสไชนิส
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC08622
DSC08629
DSC08631
DSC08633
DSC08634
DSC08642
DSC08643 Copy
DSC08643
DSC08655
DSC08663
DSC08669
DSC08671
DSC08673
DSC08676
DSC08678
DSC08679
DSC08687
DSC08688
DSC08690
DSC08705
DSC08723
DSC08724
DSC08726
DSC08727

 

กลับหน้าหลัก