หลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จัดโครงการนิทรรศการ "หัวใจคนศิลป์ ถิ่นชนบท"
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC08252
DSC08253
DSC08256
DSC08271
DSC08273
DSC08276
DSC08278
DSC08282
DSC08286
DSC08292
DSC08296
DSC08300
DSC08303
DSC08305
DSC08309
DSC08310
DSC08311
DSC08313
DSC08314
DSC08318
DSC08319
DSC08321
DSC08326
DSC08327

กลับหน้าหลัก