เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 (UKM 24)
ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC08732
DSC08736
DSC08737
DSC08738
DSC08739
DSC08740
DSC08741
DSC08751
DSC08755
DSC08758
DSC08762
DSC08765
DSC08766
DSC08770
DSC08771
DSC08774
DSC08779
DSC08782
DSC08785
DSC08792
DSC08794
DSC08797
DSC08798
DSC08800

กลับหน้าหลัก