หลักสูตรสาขาวิชา Joint-Degree English Program
ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Vinh University
ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ Vinh University ประเทศเวียดนาม

IMAG8108
IMAG8159
IMAG8166
IMAG8192
IMAG8201
IMG_0222
IMG_0242
IMG_0343
IMG_0379
IMG_0390
IMG_0391
IMG_0407
IMG_0412
IMG_0414
IMG_0415
IMG_0422
IMG_0585
IMG_0618
IMG_0627
IMG_0658
IMG_0663
IMG_0670
IMG_0691
IMG_0722

กลับหน้าหลัก