คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน
กฐินสามัคคี ประจำปี 2556
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC_0019
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0038
DSC_0040
DSC_0047
DSC_0048
DSC_0059
DSC_0062
DSC_0078
DSC_0081
DSC_0083
DSC_0087
DSC_0091
DSC_0097
DSC_0099
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
DSC_0112

กลับหน้าหลัก