หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
จัดอบรม “กังฟูไท่เก็ก”
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

DSC03977
DSC03987
DSC03988
DSC03989
DSC04003
DSC04007
DSC04013
DSC04017
DSC04019
DSC04025
DSC04029
DSC04036
DSC04037
DSC04040
DSC04044
DSC04045
DSC04046
DSC04055
DSC04059
DSC04061
DSC04068
DSC04071
DSC04072
DSC04074

กลับหน้าหลัก