หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จัดกิจกรรมบริการชุมชน "โฮมแฮงเฮ็ดนารวมไทบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง"
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ นารวม อบต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

1024791809_n
1050856732_n
106120025_n
1301562246_n
1453382245_n
1484919810_n
1633329531_n
1656305309_n
1701583589_n
1771517824_n
178660194_n
1840385899_n
1850347962_n
292341933_n
527926625_n
733613821_n
824995844_n
872044863_n

กลับหน้าหลัก