พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

DSC01093
DSC01094
DSC01101
DSC01109
DSC01111
DSC01113
DSC01114
DSC01117
DSC01119
DSC01121
DSC01126
DSC01127
DSC01129
DSC01131
DSC01132
DSC01136
DSC01140
DSC01144
DSC01146
DSC01150
DSC01151
DSC01155
DSC01157
DSC01162

กลับหน้าหลัก