หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เข้าร่วมงานประเพณีประจำปี
“งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2557”
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

DSC08513
DSC08514
DSC08517
DSC08521
DSC08522
DSC08523
DSC08524
DSC08525
DSC08528
DSC08537
DSC08538
DSC08539
DSC08549
DSC08555
DSC08560
DSC08568
DSC08570
DSC08588
DSC08590
DSC08592
DSC08597
DSC08598
DSC08600
DSC08601

 

กลับหน้าหลัก