นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ชั้นปีที่ 2 , 3
จัดการแสดงชุด “นาฏกรรม รำ ฟ้อน”
เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา รำวง และวรรณกรรมรำไทย
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC04364
DSC04366
DSC04367
DSC04370
DSC04371
DSC04372
DSC04379
DSC04380
DSC04391
DSC04396
DSC04403
DSC04404
DSC04406
DSC04411
DSC04414
DSC04416
DSC04418
DSC04420
DSC04422
DSC04428
DSC04430
DSC04436
DSC04437
DSC04439

กลับหน้าหลัก