หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “Rapunzel”
วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ฮอล์ อาคาร ๓๔ คณะวิทยาการจัดการ

DSC04083
DSC04086
DSC04101
DSC04102
DSC04104
DSC04108
DSC04118
DSC04120
DSC04123
DSC04125
DSC04128
DSC04129
DSC04130
DSC04132
DSC04139
DSC04143
DSC04144
DSC04149
DSC04154
DSC04156
DSC04158
DSC04159
DSC04171
DSC04174

กลับหน้าหลัก