ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชุม "การจัดทำจดหมายข่าว จัดรายการวิทยุ และวีดีทัศน์คณะ"
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC04179
DSC04181
DSC04182
DSC04184
DSC04185
DSC04187
DSC04189
DSC04192
DSC04193
DSC04194
DSC04195
DSC04198
DSC04200
DSC04202
DSC04203
DSC04204
DSC04206
DSC04208
DSC04210
DSC04212
DSC04213
DSC04214
DSC04215
DSC04216

กลับหน้าหลัก