หลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
จัดงาน "วันศิลป์ พีระศรี" เชิดชูบุคคลต้นแบบศิลปะ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ อาคารศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC04271
DSC04274
DSC04276
DSC04279
DSC04281
DSC04283
DSC04285
DSC04288
DSC04289
DSC04292
DSC04293
DSC04295
DSC04297
DSC04299
DSC04301
DSC04303
DSC04306
DSC04307
DSC04310
DSC04315
DSC04324
DSC04329
DSC04339
DSC04341

กลับหน้าหลัก