หลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จัดโครงการ
อบรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่การประกวดศิลปะเด็กสำหรับครูสอนศิลปะระดับระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC00997
DSC01000
DSC01001
DSC01004
DSC01007
DSC01008
DSC01009
DSC01013
DSC01017
DSC01019
DSC01021
DSC01022
DSC01024
DSC01030
DSC01033
DSC01036
DSC01045
DSC01046
DSC01049
DSC01051
DSC01053
DSC01054
DSC01055
DSC01066

กลับหน้าหลัก