At first page Next page

หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
จัดโครงการ “พิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2556”
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)

DSC03579
DSC03582
DSC03583
DSC03586
DSC03587
DSC03588
DSC03589
DSC03590
DSC03592
DSC03596
DSC03597
DSC03602
DSC03605
DSC03607
DSC03608
DSC03619
DSC03622
DSC03623
DSC03627
DSC03628
DSC03631
DSC03635
DSC03637
DSC03640

 

กลับหน้าหลัก