โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC03407
DSC03408
DSC03411
DSC03412
DSC03414
DSC03415
DSC03418
DSC03420
DSC03421
DSC03422
DSC03423
DSC03427
DSC03428
DSC03431
DSC03433
DSC03435
DSC03437
DSC03440
DSC03441
DSC03445
DSC03446
DSC03449
DSC03452
DSC03455

กลับหน้าหลัก