At first page Next page

พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สืบทอดประเพณีสงกรานต์และภูมิปัญญา
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC09410
DSC09415
DSC09416
DSC09417
DSC09418
DSC09419
DSC09420
DSC09421
DSC09424
DSC09425
DSC09427
DSC09428
DSC09430
DSC09431
DSC09434
DSC09436
DSC09438
DSC09439
DSC09441
DSC09443
DSC09448
DSC09452
DSC09455
DSC09459

กลับหน้าหลัก