At first page Next page

การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36)

DSC04944
DSC04951
DSC04957
DSC04963
DSC04964
DSC04965
DSC04969
DSC04975
DSC04981
DSC04983
DSC04991
DSC04996
DSC05004
DSC05006
DSC05010
DSC05016
DSC05018
DSC05021
DSC05022
DSC05023
DSC05026
DSC05027
DSC05029
DSC05031

กลับหน้าหลัก