ฝ่ายวิจัย วางแผน และงานประกันคุณภาพ
จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC04312
DSC04315
DSC04318
DSC04320
DSC04321
DSC04322
DSC04323
DSC04326
DSC04329
DSC04331
DSC04332
DSC04333
DSC04334
DSC04335
DSC04336
DSC04337
DSC04339
DSC04340
DSC04342
DSC04344
DSC04346
DSC04347
DSC04350
DSC04354

กลับหน้าหลัก