พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
กับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (รภ.ร้อยเอ็ด, รภ.ศรีสะเกษ และ รภ.อุบลราชธานี)
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องช่อพะยอม 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่

DSC08473
DSC08475
DSC08476
DSC08477
DSC08479
DSC08480
DSC08483
DSC08484
DSC08485
DSC08486
DSC08487
DSC08489
DSC08490
DSC08491
DSC08492
DSC08494
DSC08496
DSC08497
DSC08498
DSC08501
DSC08504
DSC08512
DSC08515
DSC08516

กลับหน้าหลัก