หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความทางภาษาจีน”
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC00813
DSC00814
DSC00815
DSC00816
DSC00817
DSC00819
DSC00820
DSC00823
DSC00824
DSC00825
DSC00826
DSC00827
DSC00828
DSC00829
DSC00830
DSC00832
DSC00834
DSC00835
DSC00836
DSC00837
DSC00838
DSC00840
DSC00841
DSC00842

กลับหน้าหลัก