Previous page At last page

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานทำบุญบักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC08128
DSC08129
DSC08131
DSC08133
DSC08134
DSC08135
DSC08136
DSC08137
DSC08138
DSC08139
DSC08144
DSC08151
DSC08152
DSC08154
DSC08155
DSC08157
DSC08159
DSC08160
DSC08161
DSC08162
DSC08164
DSC08167
DSC08170
DSC08171

กลับหน้าหลัก