หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยป่าไม้จีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC02527
DSC02528
DSC02529
DSC02532
DSC02533
DSC02534
DSC02535
DSC02536
DSC02537
DSC02538
DSC02539
DSC02540
DSC02541
DSC02542
DSC02543
DSC02544
DSC02545
DSC02547
DSC02548
DSC02549
DSC02551
DSC02552
DSC02554
DSC02555

กลับหน้าหลัก