At first page Next page

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC07610
DSC07611
DSC07614
DSC07615
DSC07616
DSC07619
DSC07621
DSC07622
DSC07623
DSC07625
DSC07627
DSC07630
DSC07633
DSC07635
DSC07636
DSC07637
DSC07638
DSC07639
DSC07640
DSC07643
DSC07646
DSC07650
DSC07652
DSC07653

กลับหน้าหลัก