Previous page Next page

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC07654
DSC07656
DSC07658
DSC07662
DSC07664
DSC07665
DSC07666
DSC07667
DSC07668
DSC07669
DSC07671
DSC07672
DSC07673
DSC07675
DSC07676
DSC07677
DSC07679
DSC07680
DSC07681
DSC07682
DSC07683
DSC07684
DSC07685
DSC07686

กลับหน้าหลัก